Kontaktujte nás: info@in-eco.sk

Plavákové prietokomery

na meranie kvapalín a plynov.

Plavákový prietokomer

Model T


Kĺbové medziprírubové prietokomery s meracou clonou

Plavákový prietokomer model T

  

Prietokomery typu „T“ s meracou clonou sú vhodné na kontrolovanie veľkých prietokov. Telo prietokomeru je vyrobené z polykarbonátu (max. tepelná odolnosť 120 °C) alebo polysulfónu (max. tepelná odolnosť 160 °C). Pri použití vhodných materiálov môžu byť použité aj na meranie chemicky agresívnych kvapalín. Prietokomer môže byť inštalovaný  na vertikálne alebo horizontálne potrubie so vzostupným alebo zostupným, pravým alebo ľavým prietokom. 
Na požiadanie môže byť meracie zariadenie vzdialene pripojené a môže byť vybavené indikátorom min./max. prietoku. Na požiadanie: PN25 a PN40. 
 
Maximálny testovaný tlak: 16 bar. 
Presnosť: +/-5 %.

 

 

Technické údaje:

 

Typ Voda m3/h UNI PN 10 ASA 150
DN A B DN A B
T-40 25
40 92 127 1 ½“ 83 131
T-50 50 50 107 136 2” 102 138
T-65 80 65 127 147 2 ½“ 121 148
T-80 130 80 142 156 3” 134 154
T-100 200 100 162 166 4” 172 173
T-125 300 125 192 180 5” 194 184
T-150 450 150 218 195 6” 220 197
T-200 800 200 270 223 8” 277 225
T-250
1000 250 328 281 10"
337 285
T-300
1000 300 378 308 12"
406 319

Typ Variantné prevedenia - prietok (m3/h)
T-40 5
6 8 12 15 18 22 25
T-50 8 12 18 22 25 30 40 50
T-65 25 30 40 50 60 80
T-80 30 40 50 60 80 100 130
T-100 50 60 80 100 120 130 150 200
T-125 100 120 160 200 270 300
T-150 100 120 150 200 270 300 350 450
T-200 220 420 640 800
T-250
350 450 500 600 800 1000 1200 1500
T-300
500 600 800 1000 1200 1500

Upozornenie

Prietokomer musí byť umiestnený tak, aby pred ním aj za ním bolo rovné potrubie v dĺžke 10 krát dimenzia potrubia (10 x DN). Táto podmienka je nevyhnutná z dôvodu presnosti merania.

 t_nakresa_274_01t_nakresb_274t_nakresc_274t_nakres_419


 

Rady a návody