Kontaktujte nás: info@in-eco.sk

Plavákové prietokomery

na meranie kvapalín a plynov.

Typy prietokomerov rozdelené podľa prietoku plynu alebo kvapaliny.

 

 

Model LB/89

Plavákový prietokomer model LB/89

voda: 25 - 800 l/h
vzduch: 0,6 - 10 m³/h

  Model R

Plavákový prietokomer model R

voda: 120 - 12 000 l/h
vzduch: 6 - 100 m³/h

  Model PL

Plavákový prietokomer PL

voda: 200 - 30 000 l/h
vzduch: 6 - 100 m³/h

  Model A/M

Plavákový prietokomer model A/M

voda: 40 - 150 l/h
vzduch: 15 - 80 l/min.


 
 
 
Model R-R

Model LB/89

voda: 120 - 2000 l/h
vzduch: 6 - 25 m³/h

  Model A/S

Plavákový prietokomer model A/S

vzduch: 0,5 - 50 l/min.

  Model M/K

Plavákový prietokomer model M/K

voda: 320 - 45 000 l/h
vzduch: 6 - 250 m³/h

  Model BC

Plavákové prietokomery model A/M

voda: 320 - 6000 l/h
vzduch: 6 - 60 m³/h


 
 
 
Model BC/K

Plavákový prietokomer

voda: 5000 - 45 000 l/h
vzduch: 80 - 250 m³/h

  Model OP

Plavákový prietokomer OP

voda: 11 - 900  m³/h

  Model PD

Plavákový prietokomer PD

voda: 20 - 900 m³/h

  Model T

Plavákový prietokomer Model T

voda: 25 - 1000 m³/h


 
 
 
Model W

Plavákový prietokomer W

voda: 12 - 250 m³/h

           
             

Rady a návody